Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Tümör Mikroçevresinde Makrofaj PlastisitesiMacrophage Plasticity in Microenvironment of Tumour

Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, vol.10, no.2, pp.124-129, 2017 (Other Refereed National Journals)

Dönüşümsel İmmünolojide İn Siliko Modelleme ve AlgoritmalarIn Silico Modeling and Algorithms in Translational Immunology

Turkiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics, vol.10, no.1, pp.18-28, 2017 (Other Refereed National Journals)

Viral Kanamalı Ateşlerde Sitokinler

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, vol.9, no.3, pp.68-73, 2017 (Other Refereed National Journals)

Investigation of the relationship between rheumatoid factor positivity and parvovirus B19 seropositivity

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.27, no.5, pp.654-657, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kongre Başkanlığı

23. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Turkey, 26 - 30 April 2015

Books & Book Chapters

Doğal Bağışıklık: İnterferonlar

in: Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Selim Badur, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.377-388, 2015