Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tümör Mikroçevresinde Makrofaj PlastisitesiMacrophage Plasticity in Microenvironment of Tumour

Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, cilt.10, sa.2, ss.124-129, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dönüşümsel İmmünolojide İn Siliko Modelleme ve AlgoritmalarIn Silico Modeling and Algorithms in Translational Immunology

Turkiye Klinikleri J Immun Allergy-Special Topics, cilt.10, sa.1, ss.18-28, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Viral Kanamalı Ateşlerde Sitokinler

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.9, sa.3, ss.68-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the relationship between rheumatoid factor positivity and parvovirus B19 seropositivity

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.27, sa.5, ss.654-657, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kongre Başkanlığı

23. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğal Bağışıklık: İnterferonlar

Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Selim Badur, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Editör, Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.377-388, 2015