Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Future Projection of Turkey's Energy Intensity

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.9, sa.1, ss.1-8, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINATION OF TURKEY'S CARBONIZATION INDEX BASED ON BASIC ENERGY INDICATORS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.1, ss.9-15, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Sizing problem for a cross flow heat exchanger with wing-type vortex generator

HEAT AND MASS TRANSFER, cilt.45, sa.10, ss.1239-1246, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plastik Bir Su Isıtıcının Eko-Tasarım Stratejisine Göre Yaşam Döngüsü Analizi

Selçuk-Teknik Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.104-119, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The design of fatigue strenght machine being one of the methods for determination the mechanical properties of the materials used in the industry

Journal of Science Part A: Engineering and inovation, Gazi University, cilt.5, sa.2, ss.79-82, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parameters Estimation of Linear, Quadratic and Exponential Models for Energy Demand Forecasting by Using ABC Algorithm

International Journal of Electrical, Electronics and Data Communication, cilt.6, sa.6, ss.12-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thermo-Mechanical Modeling of Friction Stir Spot Welding and Numerical Solution With The Finite Element Method

International Journal of Engineering and Applied Sciences, cilt.5, sa.2, ss.70-75, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Thermo-Mechanical modelling of friction stir spot welding and numerical solution with the fnite element method

International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), cilt.5, sa.2, ss.70-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Design of Fatigue Strength Machine Being One of The Methods For Determining The Mechanical Properties Of The Materials Used In The Industry

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation, cilt.5, sa.2, ss.79-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Novel Conceptual Design of a Stairlift for Elderly and Disabled People

Gazi University Journal of Science Part A: Engineering And Innovation, cilt.5, sa.1, ss.17-29, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topolojik nesnelerin FDM yöntemiyle üretimi”, International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, cilt.2, ss.76-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conceptual Design of a New Buoy

Gazi University Journal of Science Part A, cilt.4, sa.4, ss.125-143, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Universal Design Implementations in Turkey

3’xxrd International Symposium on Industrial Design Engineering (ISIDE 2018), 22 - 24 Kasım 2018, ss.412-418

Asetalin Patlama Etkilerinin Modellenmesi

ULUSLARARASI KATILIMLI VII. POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, 9 - 12 Eylül 2018, ss.423

Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Yöntemi İle Otomotiv Sektöründe Kullanılan Magnezyum Alaşımlarının Birleştirilmesi

Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Yöntemi İle Otomotiv Sektöründe Kullanılan Magnezyum Alaşımlarının Birleştirilmesi, Bursa, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2018

Topolojik Nesnelerin FDM Yöntemiyle Üretimi

3’rd International Congress on 3D Printing (Additive Manufacturing)Technologies and Digital Industry, Antalya, Türkiye, 19 Nisan 2018 - 21 Nisan 2019

Yeni bir elektrikli tıraş makinesinin kavramsal tasarımı

International Symposium on Industry 4.0 and Applications (ISIA 2017), Karabük, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.256-262

33 modeli

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017