Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilerin ve Okuma Düzeyi Düşük Olan Öğrencilerin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerilerinde Akran Destekli Hedef Yönlendirimli Birleştirilmiş Okuma Stratejisi’xxnin Etkililiği


VURAL M., ÖZMEN E. R.

EJER2020, 10 - 13 Eylül 2020