SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE MOTİVASYONLARINI AZALTAN FAKTÖRLER


Ergenekon S. , İsaoğlu Y.

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.28, sa.3, ss.1438-1447, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 28 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.24106/kefdergi.4068
  • Dergi Adı: KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1438-1447

Özet

Öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını olumsuz etkileyen faktörler yabancı dil öğreniminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik demotivasyon kaynaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında veri Sakai ve Kikuchi (2009) tarafından geliştirilen Demotivasyon Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Tabakalı örnekleme yöntemine göre seçilmiş 4073 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunu azaltan başlıca faktörün sınıf ortamıyla ilgili olduğu bulunurken öğretmenlerle ilgili faktörler öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunu en az azaltan faktör olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışma sonucunda demotivasyon ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarı arasında korelasyon bulunmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Motivasyon, demotivasyon, motivasyonu olumsuz etkileyen faktörler, sınıf ortamı.