Farklı ölçme tekniklerinin lise öğrencilerinin hareket ve hareket yasaları konularındaki kavramsal bilgi düzeyine etkisi no 10 s 1 17


ATEŞ S., KARAÇAM S.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2005, no.10, pp.1-17, 2005 (Peer-Reviewed Journal)