Açık-Düşündürücü ve Tarih Temelli Öğretimin Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Anlayışları Üzerindeki Etkisi


GÖKSU V., ASLAN O., ÖZEL M., ŞENEL ZOR T.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)