Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Özyeterlik ve Biyoloji Laboratuvarlarına Yönelik Tutumlarına Etkisi


Kırçiçek H., ÇETİN D.

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye