Aşamalı dersler arasındaki ilişkilerin kanonik korelasyon tekniğiyle incelenmesi: Sınıf öğretmenliği örneği


SAYIN A. , KOĞAR H., ÇAKAN M.

III. Ulusal Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Turkey, 1 - 04 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey