Effectiveness of Direct Instruction Model on Teaching Identification of Full Hours to Students with Intellectual Disabilities


Tufan S., Tiryaki D., Arslantekin B.

ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.21, no.4, pp.757-787, 2020 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21565/ozelegitimdergisi.595152
  • Journal Name: ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), EBSCO Education Source, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.757-787
  • Keywords: Direct Instruction Model, functional math skills, identification of full hours, single subject experimental design, students with intellectual disabilities, TELLING TIME, CHILDREN, SKILLS
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Doğrudan Öğretim modeline göre sunulan kural ilişkisi öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin tam saatleri ayırt etme becerisi üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın bağımsız değişkeni, kural ilişkisi öğretimi, bağımlı değişkeni ise, tam saat örneklerini diğer saat örneklerinden ayırt etmeye ilişkin doğru cevap yüzdesidir. Tek-denekli deneysel desenlerden denekler arası çoklu yoklama modeli ile yürütülen çalışmaya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan üç ilkokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın bulguları, Doğrudan Öğretim Modeline göre sunulan kural ilişkisi öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilerin tam saatleri ayırt etme becerisini edinmelerinde, öğretim sona erdikten sonra edindikleri beceriyi sürdürmelerinde ve farklı materyallere genellemelerinde etkili olduğunu göstermiştir. Çalışmanın bulguları ilgili alanyazın doğrultusunda tartışılmış, uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.