Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği: Türk Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması


Creative Commons License

Önen E.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.5, no.42, pp.221-234, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öğrencinin okula bağlılığı yapısı; öğrencilerin okuldan kopması, okul terki, uyuşturucu madde ve alkol kullanımı ile suç işleme gibi sorunlar açısından önemi nedeniyle, eğitimcilerin giderek daha fazla ilgisini çekmektedir. Okul yılları boyunca, genellikle, öğrencilerin okula bağlılık düzeylerinde önce psikolojik sonra bilişsel boyutta azalmaların görüldüğü belirtilmektedir. Bu çalışma, öğrencilerinin okula psikolojik ve bilişsel boyutlarda bağlılık düzeylerini ölçen Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği’nin, Türk 6.-12. sınıf öğrencileri için kültürel uyarlamasının yapılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çevirinin başka uzmanlarca denetlenmesi yöntemine dayalı olarak ölçeğin çeviri formu oluşturulmuştur. Ölçeğin çeviri formu, çalışma grubunda yer alan 2043 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin faktör yapısı, doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Yapılan bir seri DFA sonucunda, ölçeğin orijinaline ilişkin altı faktörlü yapının, Türk kültürü için de doğrulandığı gözlenmiştir. İlgili ölçümlerin güvenirlik düzeylerine ilişkin kanıtlar elde etmek üzere bu ölçümlere ilişkin Cronbach α değerleri hesaplanmıştır. DFA sonuçları ve hesaplanan Cronbach α değerlerine dayalı olarak, ölçeğin Türk öğrenciler için, psikolojik ve bilişsel boyutlarda bağlılığa ilişkin geçerli ve güvenilir ölçümler sağlayabildiği sonucuna ulaşılmıştır.