The Relationship Between School Climate in Secondary Education Institutions with Self-Efficacy Perceptions and Self-Handicapping Behaviours of Last Grade Students in Secondary Schools (Ortaöğretim Kurumlarında Okul İklimi ile Bu Kurumlardaki Son Sınıf Öğrencilerinin Öz Yeterlik Algıları ve Kendini Engelleme Davranışları Arasındaki İlişki)


Şahin F., Yenel K., Cemaloğlu N.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxne (ICES UEBK 2018), Antalya, Turkey, 10 - 12 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes