İşe Bağlılığın Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü Akademisyenler Üzerine Bir Çalışma


DOĞAN T., ERYILMAZ A., ERCAN L.

G.Ü.Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.48-57, 2014 (Peer-Reviewed Journal)