Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modellerinin Dayandıgı Temel Yaklasımlar


Creative Commons License

Aksoy N.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM YÖNETIMI / EDUCATIONAL MANAGEMENT: THEORY & PRACTICE, vol.25, no.25, pp.9-20, 2001 (Scopus)

Abstract

Bu çalışmada sınıf yönetimi ve disiplin modellerinin dayandığı temel yaklaşımların tartışılması amaçlanmıştır. Müdahaleci, müdahaleci olmayan ve etkileşimsel sınıf yönetimi yaklaşımı olarak üç başlık altında ele alınan yaklaşımlar dayandıkları felsefi ve psikolojik temeller, sınıf içi kurallar oluşturma, öğrenci davranışlarım kontrol etme, öğretmen ve öğrencilerin hak ve sorumlulukları, müdahale yöntemleri açısından incelenmiştir.