Sosyal Bilgiler Dersinde Çoklu Ortam Kullanımının Öğrencilerin Zaman Kronoloji ve Değişim Sürekliliği Algılama Becerilerine Etkisi


Creative Commons License

Akbaba B. , Keçe M., Erdem M.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.237-257, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 14 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.237-257

Özet

Bu çalışmada ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme

sürecinde çoklu ortam kullanımının öğrencilerin zaman-kronoloji

ile değişim-sürekliliği algılama becerilerini kazanmalarına ve derse yönelik

tutumlarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Tek grup ön test-son test yarı

deneysel desen ile gerçekleştirilen araştırma, 2011-2012 eğitim öğretim

yılında, Sincan İMKB İlköğretim Okulu’nda 7. sınıfa devam eden 27

öğrencinin katılımıyla 5 haftalık bir uygulama sürecinde gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen verilerden çoklu ortam kullanımının öğrencilerde zaman ve

kronoloji ile değişim ve sürekliliği algılama becerilerinin gelişimi üzerinde

olumlu yönde bir değişimin gözlenmesine yol açtığı anlaşılmıştır. Ayrıca

sosyal bilgiler dersinde çoklu ortam kullanımının öğrencilerin sosyal bilgiler

dersine yönelik tutumları üzerinde de anlamlı farklılık oluşturacak şekilde

bir etkisinin olduğu gözlenmiştir.

In this study, it was tried to determine the impact of using multimedia on students’ time-chronology and change-continuity perception skills, and its impact on their attitudes to the 7. grade social studies teaching and learning activities. The research, which is in accordance with one group pretest and post-test quasi-experimental design, was carried out with participation of 27 7. grade students, who study at Sincan İMKB Elementary School, in 5 weeks process. According to the data obtained from the research, it is understood that using multi-media brought a positive on the development of time-chronology and change-continuity perception skills of students. Beyond, it is observed that in the social studies lesson the use of multi-media caused a significant change on students’ attitudes to social studies lesson.