TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ORTAÖĞRETİM PROGRAMINA 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN YANSIMASI


Gelişli Y. , Doğan E.

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.12, no.47, pp.58-69, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 47
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15189/1308-8041
  • Title of Journal : TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
  • Page Numbers: pp.58-69

Abstract

ÖZ Bu çalışmanın amacı 2018-2019 yılları arasında yenilenen tüm öğretim programları içinden orta öğretim kademesinde okutulan Türk Dili ve Edebiyatı 9-10-11 ve 12. sınıflarına ait öğretim programını belirlenen 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde incelemektir. Bu kapsamda Türk dili ve edebiyatı dersinin orta öğretim programı 77 beceri doğrultusunda analiz edilmiştir. Bu 77 beceri kendi arasında; düşünme, duyuşsal alan, psikomotor beceriler alanı, öğrenme, okuryazarlık, kendini gerçekleştirme, kendini yönetme, vatandaşlık, dil, iletişim, yönetimsel ve sosyalkültürel beceriler olarak kategorilendirilmiştir. İncelenen orta öğretim programındaki hedef kazanıma yönelik tüm cümleler, gerekli kategoriye dahil edildikten sonra alt temalarına ayrılmış ve kodları çıkarılmıştır. Kategori, tema ve kodlar paralelinde Türk dili ve edebiyatı öğretim programında hangi 21. yüzyıl becerilerinin öne çıktığına, hangi 21. yüzyıl becerilerinin geri planda kaldığına ulaşılmıştır. Sonuç olarak söz konusu öğretim programında eksik bırakılan 21. yüzyıl becerilerine ulaşılmış ve programın beceri yönünden eksikliği tespit edilmiştir. İncelenen Türk dili ve edebiyatı öğretim programındaki eksiklikler belirlendikten sonra; 21. yüzyıl becerilerine öğretim programlarında daha çok yer verilerek öğretim programlarında daha da somutlaştırılması ve yaşam becerisi haline getirilmesi noktasında bu çalışmanın faydalı olacağı umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: 21. yüzyıl becerileri, Türk dili ve edebiyatı öğretim programı, içerik analizi. ABSTRACT The aim of this study is to examine the curriculum of Turkish Language and Literature 9-10-11 and 12th grades taught at the secondary education level within the framework of 21st century skills among all the curriculum renewed between 2018-2019. In this context, the secondary education program of the Turkish language and literature course was analyzed in accordance with 77 skills. These 77 skills are among themselves; thinking, affective domain, psychomotor skills field, learning, literacy, self-realization, self-management, citizenship, language, communication, administrative and social-cultural skills. After all the sentences related to the target acquisition in the secondary education program examined were included in the required category, their subthemes and their codes were removed. In line with the categories, themes and codes, it has been reached which 21st century skills stand out in the Turkish language and literature curriculum and which 21st century skills are in the background. As a result, 21st century skills, which were left missing in the said curriculum, were reached and the program's lack of skills was determined. After the deficiencies in the examined Turkish language and literature curriculum were identified; It is hoped that this study will be beneficial in terms of making the 21st century skills more concrete in teaching programs and making them more concrete and making them life skills. Keywords: 21st century skills, Turkish language and literature curriculum, content analysis.