Kişiselleştirilmiş Fransızca Öğretiminin Öğrencilerin Derse İlgisine ve Başarısına Etkisi


Creative Commons License

Gürkale Y., Yalçın P., Acar S., Çakır Ö.

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.23, pp.244-265, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 23
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.244-265
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırmanın amacı, kişiselleştirilmiş Fransızca öğretiminin 9. sınıf öğrencilerinin başarısına ve derse ilgisine etkisini belirlemektir. Ankara Ayrancı Aysel Yücetürk Anadolu Lisesi’nde 70 öğrenciyle beş hafta süren araştırmada katılımcıların demografik bilgileri, “Ders başarısı” ve “Derse ilgi” ölçekleri ile edinilmiş, veriler SPSS ile analiz edilerek çözümlenmiştir. Araştırma bulguları ışığında; çalışmaya katılan öğrencilerin öğretim öncesi ders başarı düzeylerinin düşük olduğu, gruplar arası ders başarı düzeyleri farklılığının önemli olmadığı, öğretim sonrası ders başarı düzeylerinin orta düzeyde olduğu, gruplar arası ders başarı düzeyleri farklılığının önemli olmadığı, öğretim sonrası ders başarı düzeylerinin cinsiyete göre önemli bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada yapılan kişiselleştirilmiş öğretimin başarı üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığını söyleyebiliriz. Buna karşın öğrencilerin öğretim sonrası derse ilgi düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin derse ilgi düzeylerinde deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Zira kişiselleştirilmiş Fransızca öğretimi alan öğrencilerin motivasyonlarında artış gözlemlenirken ilgilerinde de belirgin bir yükselme kaydedilmiştir.