General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri, Iç Hastalıkları
Research Areas: Internal Diseases