Temel Tepki Öğretimi Yönteminin Otizm Spektrum Bozukluğu Bulunan Çocukların İfade Edici Dil Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin Belirlenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Şenol Demirtaş

Danışman: ÇIĞIL AYKUT

Özet:

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) bulunan çocukların yaygınlığının giderek artış göstermesi ve araştırmaların, OSB bulunan çocukların ifade edici dil becerilerinde genellikle gecikme gösterdiklerini veya konuşma becerilerini edinemediklerini ortaya koyması, OSB bulunan bireylerin sözel dil becerilerinin gelişimini destekleyecek müdahaleleri önemli kılmaktadır. Bu bağlamda, tek denekli desenlerden denekler arası çoklu başlama modelinin kullanıldığı araştırmada, OSB bulunan çocuklarda sosyal iletişim becerilerinin desteklenmesi için geliştirilmiş olan Temel Tepki Öğretimi (TTÖ) yönteminin, ifade edici dil becerisi olmayan ve OSB bulunan üç çocuğa ifade edici dil becerilerinin kazandırılmasındaki etkililiği incelenmiştir. Verilerin görsel analiz yoluyla değerlendirildiği çalışmada, araştırma sonuçları TTÖ'nün katılımcıların ifade edici dil becerilerinde artış sağladığı belirlenirken ifade edici dil becerilerinin kazanımında katılımcılar arasında önemli farklılıklar olduğu gözlenmiştir.