Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezinde koruma planına geçiş dönemlerindeki uygulamalar ve neden oldukları sorunların incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: EMİNE ÖZTÜRK

Danışman: KÜBRA ÇAMUR