Sistemler İçin Lyapunov Tipi Eşitsizlikler


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Merve ARITÜRK

Danışman: MUSTAFA FAHRİ AKTAŞ

Özet:

Bu tezde sistemler için elde edilen Lyapunov tipi eşitsizlikler üzerine durulmuştur. Konuyla ilgili önemli tanım ve teoremlere yer verildikten sonra diferansiyel ve fark denklemlerinden oluşan sistemler için literatürdeki bazı önemli sonuçlara sistematik biçimde yer verilmiştir. Daha sonra yakın zamanda diferansiyel ve fark denklemlerinden oluşan sistemler için elde edilen yeni ve orijinal Lyapunov tipi eşitsizliklere yer verilmiştir.