Tüketim Kültürü Bağlamında Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Değerlendirmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Tuğba Özdemir

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI

Özet:

Bu tez çalışması, tüketim ve tüketim toplumu kavramları üzerinden demiryolu terminal yapılarının, bir tüketim nesnesi olma, tüketim kültürünün parçası olma ve ikon yapı olma bağlamlarında nasıl bir gerçeklik ifade ettiğini ve demiryolu terminal yapılarının bu kavramlardan nasıl ve ne derece etkilendiğini Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı örneği üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ilgili kavramların tanım ve içeriklerine yönelik literatür çalışılmış, tüketim ve tüketim toplumu kavramının, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı mekânlarına olan etkileri kuramsal- kavramsal ve mekânsal kriterler olmak üzere iki ana başlıkta irdelenmiştir. Kuramsal- kavramsal kriter ikonik değer olarak, mekânsal kriterler ise ulaşım fonksiyonu, ticari fonksiyon, kültürel fonksiyon ve estetik değerler olarak tanımlanmıştır. İrdelemeler sonucunda, küreselleşmenin tüm dünya üzerinde etkisini artırması ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı yapısının, demiryolu terminal binasının ana fonksiyonu olan ulaşım ağının bağlantı noktası olma ve ağ oluşturma fonksiyonun sönük kaldığı görülmektedir. Tasarıma çağ gereksinimleri ile birlikte katılan ek işlevler, tüketim odaklı olmakta ve demiryolu terminal yapısını bir tüketim mekânına dönüştürmektedir. Yapılan bu çalışma ile ülkemizde yapımları yeni başlayan ve devam eden yüksek hızlı tren garları ve terminal binalarının tasarım ve kullanımlarına yönelik değerlerin belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.