5-6 yaşında çocuğu olan ebeveynlerin geleneksel anne ve baba rolleri ile ebeveynliğe yönelik tutumlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: SİBEL MADEN

Danışman: AYŞE BELGİN AKSOY