Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Positive Behavior Support Program Throughout The Classroom: The Implementation of The Check-In/Check-Out Program

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, sa.197, ss.139-154, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Parent Training Studies: A Review and Meta-Analysis

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.38, sa.168, ss.85-95, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A descriptive study of behavioural group parenttraining: a suggested sample for families of disabledchildren

International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.11, sa.2, ss.224-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihin Engellilere Kardeş Aracılığıyla Sunulan Öğretim Programının Oyun Kurallarının Öğretiminde Etkililiği

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.16, ss.884-901, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Ailelerinin Eğitimi

Yeni Türkiye, sa.58, ss.447-455, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grup Aile Eğitiminin Babaların Davranışsal İşlem Süreçlerini Kazanmalarına Etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), cilt.32, sa.2, ss.409-439, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grup Eğitimi Yoluyla Düzenlenen Aile Eğitim Programları ve Uygulama Örneği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.135-156, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkins Kabartma Yazı Daktilosu Kullanımının Öğretiminde Farklı Yöntemlerin Etkililiği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.265-287, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görme engelli çocuğa sahip olan ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi.

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Early Childhood Inclusion from Parents Perspectives

International Society on Early Intervention Conference Stockholm, 8 - 10 Haziran 2016

A sample parent training programme: group training

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Mısır, 29 - 31 Ekim 2010, cilt.9 identifier identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Sınıf Yönetimi

Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması Öğrencilikten Öğretmenliğe Geçiş Süreci, Özmen, Emine Rüya, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.138-185, 2012

Gözlem Yapma

Zihinsel Engellilerde Öğretmenlik Uygulaması Öğrencilikten Öğretmenliğe Geçiş Süreci, Özmen, Emine Rüya, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.61-81, 2012

Davranış Bozukluğu Olan Çocukların Eğitimi

Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, Akçamete, Gönül, Editör, Kök Yayıncılık, Ankara, ss.337-365, 2009