Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Erciyes University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Pr., Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  III-V grubu güneş hücresi geliştirilmesi ve prototip yoğunlaştırıcılı fotovoltaik modül üretimi Sustainable Development

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Püskürtme tekniği ile elde edilen TiO2 filminin yapısal ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English