Education Information

Education Information

 • 2016 - Continues Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2008 - 2012 Undergraduate

  Pamukkale University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Mathematıcs, Turkey

Dissertations

 • 2016 Postgraduate

  Ölçeklerin faktör yapısını belirlemede kullanılan açımlayıcı faktör analizi ve kümeleme analizi ile verilerin sınıflandırılmasında kullanılan diskriminant ve lojistik regresyon analizi tekniklerinin karşılaştırılması

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)