Education Information

Education Information

 • 2002 - 2009 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), Turkey

 • 1998 - 2002 Postgraduate

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Kentsel yaşam kalitesinin belediye hizmetleri kapsamında belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım : Orta ölçekli kent örnekleri

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Local government unions

  Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English