Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2009 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr), Türkiye

 • 1998 - 2002 Yüksek Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası), Türkiye

 • 1993 - 1998 Lisans

  Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2009 Doktora

  Kentsel yaşam kalitesinin belediye hizmetleri kapsamında belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım : Orta ölçekli kent örnekleri

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama (Dr)

 • 2002 Yüksek Lisans

  Local government unions

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kentsel Politika Planlaması Ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce