Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1997 Tıpta Uzmanlık

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1985 - 1991 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Tıpta Uzmanlık

  Ratlarda süperior mezenterik arterin oklüzyonu ile oluşturulan ince barsak iskemi reperfüzyon hasarında endojen endotelin peptidlerin rolü

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce