Education Information

Education Information

 • 1998 - 2005 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr), Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Gazi University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Pr., Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Bazı laktik asit bakterilerinin fizyolojik, biyokimyasal, plazmid DNA ve protein profil özelliklerinin incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Dr)

 • 1997 Postgraduate

  Kefirden izole edilen bazı laktik asit bakterilerinin metabolik, antimikrobiyal ve plasmid DNA’xxlarının incelenmesi

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji (Yl) (Tezli)

Certificates, Courses and Trainings

 • 2017Afinite Temelli Sensörler

  Vocational Course , Hacettepe Üniversitesi

 • 2014Proje Çevrim ve Yönetim (Project Cycle Management, PCM) Eğitimi

  Project Management , Gazi University

 • 2001Moleküler Biyoloji/ Mutagenez/ Genom-Proteom Kursu

  Vocational Course , TUBITAK

 • 2000Küreselleşme Sürecinde Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sempozyumu

  Vocational Training , Üniversite