Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of the spinning parameters of AISI 304L stainless steel by using finite element method

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.33, sa.1, ss.299-311, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An Experimental Work on Tool Wear Affected by Die Clearance and Punch Hardness

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.42, sa.11, ss.4683-4692, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An experimental investigation of properties of polyethylene reinforced with Al powders

JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE A, cilt.12, sa.8, ss.583-592, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frezeleme işlemlerinde Kesme Parametrelerinin Optimizasyonu

Makina Tasarımı ve İmalat Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.3-10, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Computer-aided pneumatic circuit design Bilgisayar destekli pnomatik devre tasarimi

Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, cilt.25, sa.1, ss.31-38, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Bilgisayar Destekli Pnömatik devre Tasarımı

Turkish Journal of Engineering & Enviromental Sciences, cilt.25, ss.31-38, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Iges Veri Yapısı Kullanılarak Dönel Parçalarda Süreç Planlama

Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, cilt.3, sa.5, ss.232-241, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ç1010 ve Ç1050 Çeliklerin İşlenmesinde Oluşan kesme Kuvvetlerinin Talaş Derinliği ve İlerlemeye Göre Değişiminin Belirlenmesi

G.Ü.,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.465-471, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dönel Parçalarda Kesici Seçimi ve İşlem Planlaması

Z.K.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar Destekli Hidrolik Devre Tasarımı

Z.K.Ü., Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.36-44, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMINATION OF CUTTING PARAMETERS OF Ti-6Al-4V MATERIAL WITH MICRO PROCESSING METHOD

The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia / TURKEY (IMSMATEC 2019), 21 - 23 Haziran 2019

Cam Elyaf ile Güçlendirilmiş Pa66 nın Eğme ve Darbe Mukavemeti Açısından Enjeksiyon Parametrelerinin Etkisi

4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Antalya TURKEY, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

Mechanical, Thermal and Electrical Properties of Acrilonitril Butadiene Styrene (ABS) Composites Filled with Bronze Powder

4th International Conference on Powder Metallurgy, RoPM 2009, Craiova, Romanya, 8 - 11 Temmuz 2009, cilt.672, ss.179-180 identifier identifier

Thermal, Mechanical and Electrical Properties of High Density Polyethylene Composites Reinforced with Copper Powder

4th International Conference on Powder Metallurgy, RoPM 2009, Craiova, Romanya, 8 - 11 Temmuz 2009, cilt.672, ss.191-192 identifier identifier

Malzeme ihtiyaç planlaması ve Huğlu av tüfekleri kooperatifine uygulaması

3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

CADTECH İLE CAD CAM UYGULAMALARI

YÖK Matbaası (YÖK tarafından basılmıştır), 1997