Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2016 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü