Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Online Journal of Art and Design, cilt.8, sa.4, ss.105-121, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ürün Tasarımı Dersi Stüdyo Projelerinde Temel Tasarım İlke ve Elemanlarının Etkisi

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 11 Ekim 2018, ss.758-769

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ARAYÜZ TASARIMLARININ KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

2.ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 06 Aralık 2018, ss.18-20