Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım Eğitimi: Türkiye’de Yapılanmalar ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Online Journal of Art and Design, vol.8, no.4, pp.105-121, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ürün Tasarımı Dersi Stüdyo Projelerinde Temel Tasarım İlke ve Elemanlarının Etkisi

2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 October 2018, pp.758-769

SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI ARAYÜZ TASARIMLARININ KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

2.ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 06 December 2018, pp.18-20