Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Görme Engelli Çocuklar, Yaşam Kalitesi Ve Spor

Aksaray University Journal of Sport and Health Researches,, cilt.1, sa.1, ss.35-53, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Study on Gifted Students’xx Perceptions about Concepts” Sport” through Drawing-writting Methodology

Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.219-231, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of 4 Month Volleyball Training on Flexibility, Jump, Speed and Agility in Preadolescent Girls

Science, Movement and Health, cilt.10, sa.2, ss.558-560, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR YAŞAM KALİTESİ VE SPOR

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN SPOR KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ ÇİZME YAZMA TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

5. International Eurasian Congress on Natural Nutrition and Healty Life, Ankara, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

The Effects of 4 Month Volleyball Training on Flexibility, Jump, Speed and Agility in Preadolescent Girls

10th International Scientific Conference ”Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romanya, 21 - 23 Mayıs 2010, ss.81