Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of a smooth traction control algorithmfor an electric vehicle

3rd International ISIDE Conference on Industrial Design and Engineering, 24 Kasım 2018