Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Taekwondocuların Durumluk ve Sürekli Kaygılarının Müsabaka Performansı ve Yaralanma Durumu ile İlişkisi

Türk Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.47-54, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Research on The Negative Evaluation Anxiety of Taekwondo Players by Dıfferent Variables

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.20, sa.3, ss.158-162, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF SOCIAL APPEARANCE ANXIETY LEVELS OF SENIOR TAEKWONDOATHLETES STUDYING AT UNIVERSITY

International Journal of Eurasia Social Science, cilt.9, sa.33, ss.1434-1451, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düzenli Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının farklı değişkenler bakımından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.936-948, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metaphorical Perceptions of Folk Dances Trainers Regarding the Concept of Folk Dances

International Journal of Higher Education, cilt.7, sa.2, ss.84-94, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Examination of Youth Team Athletes’xx Social ValuesAccording to Some Variables

International Journal of Higher Education, cilt.7, sa.2, ss.189-198, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Study on fear of negative evaluation, and social appearance anxiety of university students engaged in futsal

Journal of Physical Education and Sport Management, cilt.7, sa.7, ss.50-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜST DÜZEY ÇİM HOKEYİ SPORCULARININ EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.51-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Algılarına Göre Öğretim Elemanlarının İletişim ve Konuşma Becerileri Arasındaki İlişki (Harran Üniversitesi Örneği)

International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), cilt.1, sa.1, ss.65-73, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF ACTIVE FOOTBALL REFEREES OF ANKARA REGION

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.14, sa.2, ss.238-242, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF TRAIT ANGER-ANGER EXPRESSION IN TEAM AND INDIVIDUAL SPORTS ACCORDING TO GENDER AND SPORT EXPERIENCE

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.13, sa.2, ss.576-581, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASSESSMENT OF FEAR OF NEGATIVE EVALUATION LEVELS AND EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF NATIONAL JUNIOR JUDO TEAM

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.108-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of fears of negative evaluation of young national kick boxers in terms of some variables.

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.13, sa.2, ss.183-187, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

13-15 yaş arası erkek futbolcuların durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin farklı değişkenler bakımından incelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.243-253, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An investigation on levels of the empathic tendencies of elite university tennis players in terms of different variables

Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.9-15, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Buz Hokeyi Sporcularının Bu Branşa Yönelme Nedenleri ve Beklentilerinin Belirlenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.31-42, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.39-44, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden eğitimi öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin incelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.243-248, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Trait Anxiety Levels among MaleBasketball Players in the Ages from 13 to 15 in View of VariousVariables

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.21-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek basketbol ve hentbol oyuncularının bazı motorik özelliklerinin karşılaştırılması

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.21-27, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetiştirme Yurdunda Kalan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi (Kırşehir ili örneği).

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.227-238, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversiteli Üst Düzey Futbolcuların Kendi Bedenlerini Algılama Düzeylerinin Sigara ve Alkol Kullanımlarına Göre İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.157-161, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Çim Hokeyi Sporcularının Bu Branşa YönelmeNedenleri ve Beklentilerinin Belirlenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.165-169, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of problem solving skills in 13-15 years old male basketball players in terms of several variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science, Movement and Health., cilt.10, sa.2, ss.406-415, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNIVERSITELI ÜST DÜZEY HALKOYUNLARI SPORCULARIN SIGARA VE ALKOL KULLANIMLARININ BEDENLERINI ALGILAMA DÜZEYLERINE ETKISI

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.3, ss.833-850, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri