Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2014 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, -

  • 2013 - 2014 Araştırma Görevlisi

    Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü