Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

NSGA-II and goal programming approach for the multi-objective single row facility layout problem

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.32, sa.3, ss.941-955, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tedarikçi Seçim Probleminde Hedef Programlama ve MOORA Yöntemi: Uygulama Çalışması

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.1021-1044, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Integrating Fuzzy Best-Worst Method and Fuzzy TOPSIS for Evaluating Facility Layout Designs

5th International Conference on Engineering Sciences, Ankara, Türkiye, 19 Eylül 2019, ss.104-107

Grey Wolf Optimization Algorithm for Single Row Facility Layout Problem

5th International Conference on Engineering Sciences, Ankara, Türkiye, 19 Eylül 2019, ss.96-100

Analysis of Different Binarization Techniques within Whale Optimization Algorithm

2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference, ASYU 2019, İzmir, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019 identifier

An Integrated Approach for Evaluation of Facility Layout Alternatives

29. European Conference on Operational Research, Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.385