Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Research Trends in Mobile Learning

INTERNATIONAL REVIEW OF RESEARCH IN OPEN AND DISTRIBUTED LEARNING, vol.21, no.3, pp.175-196, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigating the distance education process according to the demographic characteristics of the notary and the notary employee

Contemporary Educational Technology, vol.13, no.2, pp.1-18, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı İle İnternet Bağımlılığının İncelenmesi

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.609-638, 2020 (Other Refereed National Journals)

Zenginleştirilmiş E-Değerlendirme Sisteminin Ders Başarısına Etkisi ve Öğrenci Memnuniyetinin İncelenmesi

Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.106-139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Araştırmalarında ÇokluOrtam Paylaşımı: Bir İçerik Analizi.

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.8, no.2, pp.35-66, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çoklu-ortam paylaşımıyla ilgili çalışmaların içerik analizi.

Uluslararası Öğretim Teknolojileri Ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

E-değerlendirme sisteminin geliştirilmesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 2 - 04 May 2019

Uyarlanabilir e-değerlendirme

UluslararasıEğitimde ve Sosyal Bilimlerde Yenilikler Sanal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 3 - 05 April 2019

Uzaktan eğitimde yapılandırmacı değerlendirme.

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

Biçimlendirmeye yönelik e-değerlendirme çalışmalarının incelenmesi.

Uluslararası Öğretim Teknolojileri Ve ÖğretmenEğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Books & Book Chapters

Teknolojide Yenilikler, Eğilimler ve Araçlar

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ONUR ZAHAL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.345-378, 2020