Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pediatrik Ses Bozukluklarına Temel Yaklaşım

Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 December 2021

PANDEMİ DÖNEMİNDE GERİATRİK KONUŞMA SORUNLARI

IV. SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, PANDEMİLER VE KÜRESEL-YEREL SAĞLIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ, Ankara, Turkey, 29 January 2021

Afazili bireylerde adlandırma terapisi için yazılım geliştirme çalışmaları

9. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Turkey, 11 - 13 October 2018

GAZİ ÜNİVERSİTESİ YUTMA BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN PROFİL İNCELEMESİ

ÇOCUKLARDA ÖZOFAGUS MOTİLİTE BOZUKLUKLARI SEMPOZYUMU VI. YUTMA BOZUKLUKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 - 27 May 2018

Konjenital Aural Atrezisi Olan Kekeme Birey: Olgu Sunumu

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

Akıcı Konuşma Bozukluğunda Ortalama Sözce Uzunluğunun İncelenmesi

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

Konjenİtal Aural Atrezİsİ Olan Kekeme Bİrey: Olgu Sunumu

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

İletişim Bozukluklarında Teknolojinin Kullanımı

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

KEKEME ÇOCUKLARDA ORTALAMA SÖZCE UZUNLUĞUNUN İNCELENMESİ

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 5 - 07 April 2018

ÇOKLU ÖZELLİK DİZİSİ MISMATCH NEGATIVITY:TEST-TEKRAR TEST GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

12th European Federation of Audiology Societies (EFAS) Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 30 May 2015

Books & Book Chapters