Araştırma Alanları

  • Aromatik Bileşikler Kimyası

  • Asimetrik Sentez Kimyası

  • Doğal Ürünler Kimyası

  • Heterosiklik Bileşikler Kimyası

  • Karbon Kimyası

  • Organik Reaksiyon Mekanizmaları

  • Organik Spektroskopi

  • Organometalik Bileşikler