Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and Antimicrobial and Antioxidant Activities of Sulfonamide Derivatives Containing Tetrazole and Oxadiazole Rings

JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY, cilt.56, sa.9, ss.2528-2535, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dimethyl trans-3-(4-bromophenyl)-2-methylisoxazolidine-4,5-dicarboxylate

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, cilt.65, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dimethyl cis-2-methyl-3-p-tolylisoxazolidine-4,5-dicarboxylate

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.65, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2-Methyl-3-(5-methyl-2-thienyl)-5-phenylperhydropyrrolo[3,4-d]isoxazole-4,6-dione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.65, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

(3R, 3aS, 6aR)-2,5-Dimethyl-3-(5-phenyl-2-thienyl)perhydropyrrolo[3,4-d][1,2]-oxazole-4,6-dione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2,5-Dimethyl-3-(3-methylthiophen-2-yl)-perhydropyrrolo[3,4-d]isoxazole-4,6-dione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, cilt.64, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A novel synthesis of bromobenzenes using molecular bromine

MOLECULES, cilt.12, sa.11, ss.2478-2483, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis of novel 5-aryl-1H-tetrazoles

HETEROATOM CHEMISTRY, cilt.18, sa.3, ss.255-258, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Improved synthesis of phenylselenoglycolic acids

ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, cilt.36, sa.2, ss.161-163, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

N-Alkillenmiş Tetrazol Türevi Bileşiklerin Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma ve Atılım (ADME) Özelliklerinin Araştırılması

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, cilt.14, sa.2, ss.384-394, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synthesıs of N-Aryl-2-Phenylselanyl Acetamıdes and Theır Antımıcrobıal Actıvıtıes

Gazi University Journal of Science, cilt.29, sa.2, ss.309-315, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis of N-(Aryl)-2-(phenylselanyl) acetamides and Their Antimicrobial Activities

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.29, sa.2, ss.309-315, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Yeni Tiyo Alkil Sübstitüe Tetrazol Türevlerinin Sentezi, Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

7th Drug Chemistry Conference:Design, Synthesis, Production andStandardization of Drug ActiveSubstances, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019

Tetrazol ve Oksadiazol Halkası İçeren Bazı Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018