Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Dimethyl trans-3-(4-bromophenyl)-2-methylisoxazolidine-4,5-dicarboxylate

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol.65, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Dimethyl cis-2-methyl-3-p-tolylisoxazolidine-4,5-dicarboxylate

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, vol.65, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2-Methyl-3-(5-methyl-2-thienyl)-5-phenylperhydropyrrolo[3,4-d]isoxazole-4,6-dione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, vol.65, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

(3R, 3aS, 6aR)-2,5-Dimethyl-3-(5-phenyl-2-thienyl)perhydropyrrolo[3,4-d][1,2]-oxazole-4,6-dione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, vol.64, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

2,5-Dimethyl-3-(3-methylthiophen-2-yl)-perhydropyrrolo[3,4-d]isoxazole-4,6-dione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol.64, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A novel synthesis of bromobenzenes using molecular bromine

MOLECULES, vol.12, no.11, pp.2478-2483, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Synthesis of novel 5-aryl-1H-tetrazoles

HETEROATOM CHEMISTRY, vol.18, no.3, pp.255-258, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Improved synthesis of phenylselenoglycolic acids

ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, vol.36, no.2, pp.161-163, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

N-Alkillenmiş Tetrazol Türevi Bileşiklerin Absorpsiyon, Dağılım, Metabolizma ve Atılım (ADME) Özelliklerinin Araştırılması

Süleyman Demirel University Faculty of Arts and Science Journal of Science, vol.14, no.2, pp.384-394, 2019 (Other Refereed National Journals)

Synthesıs of N-Aryl-2-Phenylselanyl Acetamıdes and Theır Antımıcrobıal Actıvıtıes

Gazi University Journal of Science, vol.29, no.2, pp.309-315, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Synthesis of N-(Aryl)-2-(phenylselanyl) acetamides and Their Antimicrobial Activities

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.29, no.2, pp.309-315, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bazı Yeni Tiyo Alkil Sübstitüe Tetrazol Türevlerinin Sentezi, Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

7th Drug Chemistry Conference:Design, Synthesis, Production andStandardization of Drug ActiveSubstances, Antalya, Turkey, 14 - 17 March 2019

Tetrazol ve Oksadiazol Halkası İçeren Bazı Yeni Sülfonamit Türevlerinin Sentezi, Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018