Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BENİGN KOMPLEKS TRAKEAL STENOZLARDA CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

12. ULUSAL GÖĞÜS CERRAHİSİ KONGRESİ, Muğla, Turkey, 19 - 22 October 2023, pp.126-127 Creative Commons License

MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN KOSTA HEMANJİOMU

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESi, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.65-66

DEV TORASİK AYKUT KANKOÇ LEZYON: PEDİYATRİK LENFATİK MALFORMASYON VAKASI

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.62

TEVAR SONRASI ENDOLEAK BULGULARI İLE KARIŞAN SARKOM OLGUSU

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 - 25 September 2022, pp.70 Creative Commons License

TEVAR SONRASI ENDOLEAK BULGULARI İLE KARIŞAN SARKOM OLGUSU

TÜRK TORAKS RADYOLOJİSİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Ankara, Turkey, 23 September 2022, pp.70

COVID-19 Associated Air Leak Problems

29th Meeting of the European Society of Thoracic Surgeons, 20 - 22 June 2021 Creative Commons License Sustainable Development

ZOR TANI ALAN NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Turkey, 2 - 03 November 2019

ÇEŞİTLİ OLGULARLA TEK MERKEZ VATS DENEYİMİMİZ

41. ULUSRARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Turkey, 26 - 29 October 2019

Books & Book Chapters

Mediastinal Amfizem

in: Toraks Acillerine Yaklaşım, SEZEN CELAL BUGRA, GÖKÇE ANIL, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, İstanbul, pp.397-404, 2021

Mediastinal Amfizem

in: Toraks Acillerine Yaklaşım, SEZEN CELAL BUGRA,GÖKÇE ANIL, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, İstanbul, pp.397-404, 2021

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

2

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals