Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ZOR TANI ALAN NON-HODGKİN LENFOMA OLGUSU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Turkey, 2 - 03 November 2019

ÇEŞİTLİ OLGULARLA TEK MERKEZ VATS DENEYİMİMİZ

41. ULUSRARASI KATILIMLI TÜSAD KONGRESİ, Turkey, 26 - 29 October 2019