General Information

Institutional Information: Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu, -, -
Research Areas: History of Turkish Republic

Metrics

Publication

63

Open Access

14
UN Sustainable Development Goals

Biography

MEHMET AKİF BAL

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü T.C. Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamladı.1996 yılında görev aldığı MEB'de eğitimci ve eğitim yöneticisi olarak 24 yıl görev yaptı. 2020 yılı Ocak ayında tarihçi öğretim görevlisi olarak Gazi Üniversitesi'ne atandı. Çalışmalarını daha çok biyografi, Çanakkale Savaşları, Milli Mücadele, Eğitim Tarihi, şehir tarihi konularında yoğunlaştırdı. Alanıyla ilgili çok sayıda kitabı ve bilimsel makalesi yayınlandı. İlkhaber, Taka, Karadeniz'de Son Nokta gazeteleri yanında; araklihaber.net, araklimanset.com, arihaber.net adlı internet haber sitelerinde köşe yazıları yazdı. Halen  yerel gazetelerde, yerel internet haber sitelerinde, hakemli uluslararası dergilerde ve popüler dergilerde özellikle yakın tarih ve yerel tarih konularına yönelik makale türünde yazılar yazmayı  sürdürmektedir. 


YAYINLANMIŞ KİTAPLARI


Yakın Tarih Çalışmaları

Sürgün Türkler -Milli Mücadele Döneminde Malta Sürgünleri- (İstanbul 2006),

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Elden Geçirilmiş 3. Baskı, Trabzon 2010).


Eğitim Tarihi Çalışmaları

Trabzon Liseli Simalar ve Trabzon Lisesi'nden Hatıralar (İstanbul 2014), 

Osmanlıdan Cumhuriyete Meşhurların Okul Anıları (İstanbul 2003/Ankara 2018)

İstanbul Bahçelievler'de Tarihi Miras ve Eğitim (Emin Çıkrıkçı ile) (İstanbul 2021)

Vefa Liseli Simalar ve Vefa Lisesi'nden Hatıralar (1872-2021) (İstanbul 2021). 


Biyografi ve Hatıra Çalışmaları

Osmanlıdan Günümüze Trabzonlu Simalar ve Aileler (Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul 2009)

Trabzonlu Devlet Adamları ve Bürokratlar (İrfan Dağdelen ile) (İstanbul 2012), 

Trabzon Araklı'da Efsane Bir Belediye Başkanı Yılmaz Çebi (İstanbul 2020),

Anılara Yolculuk (Erdal Yurdakul’un Anıları) (İstanbul 2023),

Müderris ve Milis Kumandanı Yağmurdereli Hacı Mecid Efendi (İstanbul 2023),

Mustafa Kemal Sayıl'dan Trabzon'a Işık Tutan Anılar (1900-1950) (Genişletilmiş ve Elden Geçirilmiş Şekilde Yeniden Basıma Hazırlanıyor).


Yerel Tarih ve Şehir Monografisi Çalışmaları

Bir Şiirdir Trabzon/Osmanlıdan Günümüze Trabzon Şiir Antolojisi (Ankara 2009), 

Trabzon Hatıraları (Genişletilmiş 2. Basım, İstanbul 2009)

Kronolojik Trabzon Tarihi -Kuruluşundan Bugüne Gün Gün Trabzon Tarihi- (İstanbul 2013)

Osmanlı'dan Günümüze Trabzonlu Şehidler (1810-2018), C. I-II (İstanbul 2018),

Karadere'nin Trabzon'a Armağanı Şehr-i Araklı, (İstanbul 2017),

Trabzon Araklı'da İşgal, Savunma ve Kurtuluş (1916-1918) (İstanbul 2020),

Trabzon Araklı'da Kültürel Varlığın Tapuları Araklı Kitabeleri (İstanbul 2020),

Araklı Yazıları (Trabzon Araklı’ya Dair İncelemeler-Tespitler-Analizler), (İstanbul 2022),

Dünden Bugüne Yomra (İstanbul 2022),

Türkiye Kabristanlarındaki Trabzonlu Şahsiyetler (Basıma Hazırlanıyor).


BAZI BİLİMSEL MAKALELERİ


1) "Trabzon'un Rus Donanmasınca Bombardımanı ve Bombardımanın Trabzon'a Etkileri (1914-1916)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXVII, Kasım 2011, Sayı: 81.

2) "Kuva-yı Milliye Hareketinde Polisler (1918-1920)", Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu (31 Ekim 2012-2 Kasım 2012), Polis Akademisi Yayını, Ankara, 2013.

3) "Trabzon'da Yok Olan Müslüman Mezarlıkları ve Bu Mezarlıkların Trabzon Şehir Kültürüne Etkileri", I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu (8-10 Ekim 2015) Bildiriler Kitabı, C. I. İstanbul 2016.

4) "Birinci Dünya Savaşı'nda Trabzon Araklı'da Yaşanan İşgal Olayları ve İşgal Acıları (1914-1918)", İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Aralık 2016, Yıl: 2016/2, Cilt:15, Sayı: 30.

5) "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Trabzon'daki Milis Müdâfaası ve Milisler", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Temmuz-Ağustos 2020, Cilt: 125, Sayı: 247.

6) "Milli Mücadele'nin Gizli Teşkilatı: Karakol Cemiyeti (1918-1920)", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ocak-Şubat 2022, Cilt: 130 Sayı: 256.

7) "İşgalcilerin Milli Mücadele'yi Kadrosuz Bırakma Çabası: Malta Sürgünleri (1919-1921)", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Kasım-Aralık 2022, Cilt: 132, Sayı: 261.


KİTAP BÖLÜM YAZARLIKLARI

1) "Geçmişten Günümüze Zengin Kitaplıklara Sahip Trabzonlular ve Kitaplıkların Durumu", Tarihi-Kültürü ve Sanatıyla TrabzonCilt: II, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yayını, Trabzon 2023.

2) II. Abdülhamid Dönemi Sicill-i Ahval Defterleri’ndeki Trabzonlu Memurların Biyografilerine BakışCumhuriyetin 100. Yılında Karadeniz, KTÜ Yayınları, Trabzon 2024.  

Contact

Email
mehmetakifbal@gazi.edu.tr
Web Page
https://ataum.gazi.edu.tr/
Address
Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi. C Blok, Emniyet Mahallesi, Bandırma Caddesi, No: 6/14, 06560 Yenimahalle/ ANKARA