General Information

Institutional Information: Tusaş - Kazan Meslek Yüksek Okulu, -, -

Metrics

Publication

47

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü T.C. Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamladı. Doktora çalışmasını halen aynı enstitüde sürdürmektedir. 1996 yılında görev aldığı MEB'de eğitimci ve eğitim yöneticisi olarak 24 yıl görev yapmıştır. 2020 yılı Ocak ayında atandığı Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu'ndaki görevine devam etmektedir. Çanakkale Savaşları, Milli Mücadele, Eğitim Tarihi, şehir tarihi konularında çalışmalarını yoğunlaştırmış olup, davet edildiği sempozyumlara bildiri sunmak suretiyle katılmıştır. Uluslararası hakemli dergilerdeki makaleleri yanında, yerel gazetelerde ve popüler dergilerde belirli aralıklarla özellikle yerel tarih konulu makale türünde yazılar yazmaktadır. 

 

Yayınlanmış Çalışmaları:


Yayınlanmış Yakın Tarih Konulu Kitapları:

Sürgün Türkler -Milli Mücadele Döneminde Malta Sürgünleri- (İstanbul, 2006) 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Elden Geçirilmiş 3. Baskı, Trabzon, 2010) 


Yayınlanmış Yerel Tarih Konulu Kitapları:

Bir Şiirdir Trabzon/Osmanlıdan Günümüze Trabzon Şiir Antolojisi (Ankara, 2009) 

Trabzon Hatıraları (Genişletilmiş 2. Basım, İstanbul, 2009)

Osmanlıdan Günümüze Trabzonlu Simalar ve Aileler (Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2009)

Trabzon'a Işık Tutan Anılar/Mustafa Kemal Sayıl'ın Trabzon Anıları (1900-1950) (İstanbul, 2011)

Trabzonlu Devlet Adamları ve Bürokratlar (İrfan Dağdelen ile), (İstanbul, 2012)

Kronolojik Trabzon Tarihi -Kuruluşundan Bugüne Gün Gün Trabzon Tarihi- (İstanbul, 2013)

Karadere'nin Trabzon'a Armağanı Şehr-i Araklı, (İstanbul, 2017)

Trabzonlu Şehidler (1810-2018), C. I-II, (İstanbul, 2018)

Trabzon Araklı'da İşgal, Savunma ve Kurtuluş (1916-1918), (İstanbul, 2020)

Trabzon Araklı'da Kültürel Varlığın Tapuları Araklı Kitabeleri, (İstanbul, 2020)

Trabzon Araklı'da Efsane Bir Belediye Başkanı Yılmaz Çebi (1932-1990), (İstanbul, 2020)

Dünden Bugüne Yomra, (İstanbul, 2022).


Eğitim Tarihi Konulu Kitapları:

Trabzon Liseli Simalar ve Trabzon Lisesi'nden Hatıralar, (İstanbul, 2014)

Osmanlıdan Cumhuriyete Meşhurların Okul Anıları (İstanbul, 2003/Ankara, 2018)

İstanbul Bahçelievler'de Tarihi Miras ve Eğitim (Emin Çıkrıkçı ile), (İstanbul, 2021)

Vefa Liseli Simalar ve Vefa Lisesi'nden Hatıralar (1872-2021), (İstanbul, 2021).


Başlıca Akademik Makaleleri:

1) "Trabzon'un Rus Donanmasınca Bombardımanı ve Bombardımanın Trabzon'a Etkileri (1914-1916)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXVII, Kasım 2011, Sayı: 81.

2) "Kuva-yı Milliye Hareketinde Polisler (1918-1920)", Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu (31 Ekim 2012-2 Kasım 2012), Polis Akademisi Yayını, Ankara, 2013.

3) "Trabzon'da Yok Olan Müslüman Mezarlıkları ve Bu Mezarlıkların Trabzon Şehir Kültürüne Etkileri", I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon'da Dini Hayat Sempozyumu (8-10 Ekim 2015) Bildiriler Kitabı, C. I. İstanbul 2016.

4) "Birinci Dünya Savaşı'nda Trabzon Araklı'da Yaşanan İşgal Olayları ve İşgal Acıları (1914-1918)", İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, Aralık 2016, Yıl: 2016/2, Cilt:15, Sayı: 30.

5) "Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Trabzon'daki Milis Müdâfaası ve Milisler", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Temmuz-Ağustos 2020, Cilt: 125, Sayı: 247.

6) "Milli Mücadele'nin Gizli Teşkilatı: Karakol Cemiyeti (1918-1920)", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ocak - Şubat 2022, Cilt: 130 Sayı: 256.


Contact

Email
mehmetakifbal@gazi.edu.tr
Web Page
https://avesis.gazi.edu.tr/12126
Office
Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kahramankazan MYO
Address
Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksekokulu, Aydın Mahallesi, Aydın Küme Evleri, 1. Cadde, No: 79/A Kahramankazan / ANKARA