Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Trabzondaki Milis Müdafaası ve Milisler

Türk Dünyası Araştırmaları, cilt.125, sa.247, ss.363-404, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"Bahçelievlerde Türk Sanatının Bir Şaheseri: Siyavuşpaşa Köşkü"

Bahçelievler Bahçem Dergisi, sa.9, ss.37-41, 2020 (Hakemsiz Dergi)

"Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bahçelievler'de Bir Ömür: Yüzbaşı Fikret Yüzatlı"

Bahçelievler Bahçem Dergisi, sa.8, ss.50-57, 2019 (Hakemsiz Dergi)

"Çanakkale'de İz Bırakan Trabzonlular"

Derin Tarih, sa.86, ss.18-20, 2019 (Hakemsiz Dergi)

"100. Yılında Milli Mücadeleden Sayfalar"

Sur Dışı, sa.2, ss.6-20, 2019 (Hakemsiz Dergi)

"İstanbul'un Bahçeli Evleriyle Maruf İlçesi: Bahçelievler"

Bahçelievler Bahçem Dergisi, sa.7, ss.45-55, 2018 (Hakemsiz Dergi)

"Osmanlı Döneminde Trabzon'da Açılan Bir Proje Okulu: Trabzon Lisesi"

Trabzon Kültür Sanat Dergisi, sa.16, ss.34-43, 2017 (Hakemsiz Dergi)

"Fatih Okullarının Birinci Dünya Savaşı'ndaki Rolü: Vefa Lisesi Örneği",

Eğitimin Fatihi Dergisi, sa.1, ss.54-58, 2016 (Hakemsiz Dergi)

"Bir Asır Önce Moskof Postalı Trabzondaydı"

Derin Tarih, sa.48, ss.108-113, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Birinci Dünya Savaşında Trabzon Araklıda Yaşanan İşgal Olayları ve İşgal Acıları (1914-1918)

İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, cilt.15, sa.30, ss.31-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"İstanbul Vefa Lisesi'nde Entelektüel Bir Okul Müdürü: Mustafa Reşit Tarakçıoğlu"

Vefa Lisesi Yeşil Beyaz Dergisi, sa.20, ss.24-25, 2014 (Hakemsiz Dergi)

"Osmanlıda Eğitimi Sevdiren Yaklaşımlar: Amin Alayı"

Birlik Ankara Dergisi, sa.3, ss.66-67, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Trabzonun Rus Donanmasınca Bombardımanı ve Bombardımanın Trabzona Etkileri (1914-1916)

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.27, sa.81, ss.545-576, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

"Trabzon'da Akıllıların Kurduğu Dangalaklar Cemiyeti"

Trabzon Kültür Sanat Yaşam Dergisi, sa.6, ss.66-68, 2008 (Hakemsiz Dergi)

"Trabzonun Ünlü Valisi: Pilavcı Kadri"

Trabzon Kültür Sanat Yaşam Dergisi, sa.5, ss.58-60, 2008 (Hakemsiz Dergi)

“İşgal Altındaki İstanbul’da Türk Avı (1918-1922)”

Kültür Dergisi, sa.7, ss.116-121, 2007 (Hakemsiz Dergi)

“Milli Mücadele’de Üsküdar Özbekler Tekkesi”

Arşiv Dünyası Dergisi, sa.9, ss.56-57, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Trabzonda Yok Olan Müslüman Mezarlıkları ve Bunların Trabzon Şehir Kültürüne Etkileri

KTÜ İlahiyat Fakültesi I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzonda Dini Hayat Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, cilt.1, ss.687-711 Creative Commons License

Kuva-yı Milliye Hareketinde Polisler (1918-1920)

Tarihte Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2012, ss.351-367

Kitap & Kitap Bölümleri

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TRABZONLU ŞEHİDLER (1810-2018)

Trabzon Ortahisar Belediyesi Yayını, İstanbul, 2018

"Çanakkale'den Dönemeyen Liseliler Yahut Milletimizin Koparılan Çiçekleri"

100 YIL ÖNCE BİZ DE ÇANAKKALE'DEYDİK, Hayri Ataş, Editör, Post Yayın, İstanbul, ss.39-80, 2016

"Trabzon'un Rus Donanmasınca Bombardımanı ve Bombardımanın Trabzon'a Etkileri (1914-1916)"

DOĞU KARADENİZDE RUS İŞGALİ ve MUHACİRLİK, Veysel Usta, Editör, Serander Yayınları, Trabzon, ss.55-82, 2016

KRONOLOJİK TRABZON TARİHİ

Şahsi Yayın, İstanbul, 2013

Tarih Bilimine Giriş

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER DERS KİTABI, N. Çomak, Editör, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, ss.50-103, 2007