Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2013 - 2016 Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2004 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans kardiyopulmoner resusitasyon

 • Lisans nazogastrik sonda takma becerisi

 • Lisans Dönem 3 kan basıncı ölçüm becerisi