Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Serum Endocan Levels in Graves Disease

The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.22, sa.2, ss.49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Metastatic Papillary Thyroid Carcinoma Arising from Thyroglossal Duct Cysts

AACE Clinical Case Reports, cilt.2, sa.4, ss.325-328, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The fifth family with MACS syndrome

Erciyes Medical Journal, cilt.38, sa.1, ss.17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tip 1 diyabetli gebede eşilk eden Sars-cov2 enfeksiyonu

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mart 2021, ss.12

Reprodüktif çağdaki Tip 1 diyabetli kadın hastaların hastalık algıları ve gestasyonel döneme ait bilgi düzeyleri

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mart 2021, sa.7, ss.23

The Fifth Family with MACS syndrome

Medical Genetics and Clinical Applications, Türkiye, 11 - 13 Şubat 2016, cilt.38, ss.17