Asst. Prof.

TEVFİK PALAZ


Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Education Information

2014 - 2017

2014 - 2017

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2007 - 2010

2007 - 2010

Post Graduate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Under Graduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Sosyal bilgiler eğitiminde küresel sorunlar ve öğretimi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010

2010

Post Graduate

İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanmanın öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Elementary School Education, Teacher Training in Social Sciences, Education in Social Sciences, Teacher Training

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Assistant Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Courses

Under Graduate

Under Graduate

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Barışa Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi

KILCAN B. , ÇEPNİ O., PALAZ T.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.2, pp.276-285, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Mülteci Öğrencilere Yönelik Düşüncelerinin ve Tutumlarının Belirlenmesi

PALAZ T. , ÇEPNİ O., KILCAN B.

Journal of Turkish Studies, vol.14, no.3, pp.1661-1684, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Students' Opinions Level of Knowledge on Revolution History of Turkish Republic and Kemalism Course

Palaz T. , KILCAN B. , Gulbudak B.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.8, no.1, pp.362-377, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Evrensel Değerlere Yönelik Tutum Düzeylerinin Bir Yordayıcısı Olarak Okul İklimi

ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç. , PALAZ T.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.1, pp.608-623, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

SOSYAL BİLGİLER TASLAK PROGRAMININ (2017) AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİNEGÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇEPNİ O., KILCAN B. , PALAZ T.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Teachers’ Opinions on The Role of The Social Studies Lesson in Oral and Written Cultural Transmission

PALAZ T. , ÇEPNİ O., KILCAN B.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.629-644, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KÜRESEL SORU

Palaz T. , Akbaba B.

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.27, pp.1213-1240, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2017

2017

Problems of recently-founded universities in turkey according to the views of faculty members: a qualitative study

KILINÇ A. Ç. , ÇEPNİ O., KILCAN B. , PALAZ T.

Journal of Higher Education and Science, vol.7, no.2, pp.282-293, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2015

2015

Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevlerinin Muhatapları Tarafından Değerlendirilmesi

PALAZ T. , KILCAN B. , AKBABA B. , ÇEPNİ O.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.248-264, 2015 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenl

ÇEPNİ O., PALAZ T. , ABLAK S.

Journal of Turkish Studies, vol.10, no.11, pp.431-446, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Ortaokul öğrencilerinin UNESCO’ya ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi

PALAZ T. , KILINÇ A. Ç. , KILCAN B. , ÇEPNİ O.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 07 December 2018

Books & Book Chapters

2019

2019

Kanıt Kullanma

PALAZ T.

in: Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Aksoy Bülent, Akbaba Bülent, Kılcan Bahadır., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.307-334, 2019

2019

2019

Bilmeceler ile Sosyal Bilgiler Öğretimi

PALAZ T. , KILCAN B.

in: Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, Tokcan Halil., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.417-432, 2019

2016

2016

Dünya Sorunlarına Çözüm Arayan Uluslar arası ve Ulusal Kuruluşlar

PALAZ T.

in: Günümüz Dünya Sorunları, Aydın Fatih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.647-676, 2016

2015

2015

Karikatüre Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

PALAZ T. , KILCAN B. , ÇETİN KÖROĞLU Z.

in: Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, Ekici Gülay, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.127-169, 2015