Dr.Öğr.Üyesi

TEVFİK PALAZ


Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Eğitim Bilgileri

2014 - 2017

2014 - 2017

Doktora

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2007 - 2010

2007 - 2010

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Sosyal bilgiler eğitiminde küresel sorunlar ve öğretimi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010

2010

Yüksek Lisans

İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde karikatür kullanmanın öğrenci başarısına ve derse karşı tutumuna etkisi

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

İlköğretim, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sosyal Bilimler Eğitimi, Öğretmen Eğitimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bireysel Barışa Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlerce İncelenmesi

KILCAN B. , ÇEPNİ O., PALAZ T.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.276-285, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Mülteci Öğrencilere Yönelik Düşüncelerinin ve Tutumlarının Belirlenmesi

PALAZ T. , ÇEPNİ O., KILCAN B.

Journal of Turkish Studies, cilt.14, sa.3, ss.1661-1684, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Students' Opinions Level of Knowledge on Revolution History of Turkish Republic and Kemalism Course

Palaz T. , KILCAN B. , Gulbudak B.

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.8, sa.1, ss.362-377, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Ortaokul Öğrencilerinin Evrensel Değerlere Yönelik Tutum Düzeylerinin Bir Yordayıcısı Olarak Okul İklimi

ÇEPNİ O., KILINÇ A. Ç. , PALAZ T.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.608-623, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

SOSYAL BİLGİLER TASLAK PROGRAMININ (2017) AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİNEGÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇEPNİ O., KILCAN B. , PALAZ T.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Teachers’ Opinions on The Role of The Social Studies Lesson in Oral and Written Cultural Transmission

PALAZ T. , ÇEPNİ O., KILCAN B.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.629-644, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KÜRESEL SORU

Palaz T. , Akbaba B.

Journal of Turkish Studies, cilt.13, sa.27, ss.1213-1240, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2017

2017

Problems of recently-founded universities in turkey according to the views of faculty members: a qualitative study

KILINÇ A. Ç. , ÇEPNİ O., KILCAN B. , PALAZ T.

Journal of Higher Education and Science, cilt.7, sa.2, ss.282-293, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevlerinin Muhatapları Tarafından Değerlendirilmesi

PALAZ T. , KILCAN B. , AKBABA B. , ÇEPNİ O.

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.248-264, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenl

ÇEPNİ O., PALAZ T. , ABLAK S.

Journal of Turkish Studies, cilt.10, sa.11, ss.431-446, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Ortaokul öğrencilerinin UNESCO’ya ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi

PALAZ T. , KILINÇ A. Ç. , KILCAN B. , ÇEPNİ O.

2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Aralık 2018

2016

2016

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleyebilme öz yeterlik inançları

ÇEPNİ O., KILCAN B. , PALAZ T.

International Symposium on Social Studies Education V, Denizli, Türkiye, 28 Nisan 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Kanıt Kullanma

PALAZ T.

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi, Aksoy Bülent, Akbaba Bülent, Kılcan Bahadır., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.307-334, 2019

2019

2019

Bilmeceler ile Sosyal Bilgiler Öğretimi

PALAZ T. , KILCAN B.

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemeleri, Tokcan Halil., Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.417-432, 2019

2016

2016

Dünya Sorunlarına Çözüm Arayan Uluslar arası ve Ulusal Kuruluşlar

PALAZ T.

Günümüz Dünya Sorunları, Aydın Fatih, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.647-676, 2016

2015

2015

Karikatüre Dayalı Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı

PALAZ T. , KILCAN B. , ÇETİN KÖROĞLU Z.

Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme Öğretme Yaklaşımları II, Ekici Gülay, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.127-169, 2015